Cmentarz ewangelicko-augsburski, Mursk

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się kilkanaście dawnych cmentarzy ewangelickich, które są świadectwem czasów, gdy rozwijało się wzdłuż Wisły osadnictwo olęderskie. Osadnikami byli przeważnie ewangelicy z Niemiec, Pomorza i Wielkopolski. Większość z nich opuściła swoje gospodarstwa po II wojnie światowej. Ten cmentarz jest wyjątkowy ze względu na bardzo dobrze zachowaną bramę – spróbuj odczytać i przetłumaczyć zawarte na niej przesłanie sprzed ponad 300 lat! Na cmentarzu zachowało się kilka nagrobków dawnych mieszkańców. Warto odnaleźć inne, podobne cmentarze. Na miejscu znajdziesz wskazówki.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie
300-letni dąb
Rezerwat przyrody Gościąż
Schrony bojowe Tobruk