Dawny zbór ewangelicki, Mątawy

Nadwiślańska wieś Mątawy wygląda jak mała Holandia. Od połowy XVI wieku była zasiedlana przez menonickich osadników. Stoją tam XIX-wieczne chałupy w typie budownictwa holenderskiego, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniach kamiennych lub ceglanych, w tym jeden dom z podcieniem podtrzymującym piętro, zbudowany w roku 1837. Obecny kościół, pw. NMP Królowej Polski, został wzniesiony w 1898 roku jako zbór ewangelicki w miejscu wcześniejszego, z wieku XVI. Budynek jest murowany, ceglany, o skromnych cechach neoromańskich. Życie i architekturę menonitów cechowała prostota. Po II wojnie światowej menonici znad Wisły wyemigrowali do Niemiec. Pozostały po nich domy i cmentarze. Warto zgłębić wiedzę o życiu i kulturze dawnych mieszkańców tych ziem.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Startowisko paralotniowe, Nowe
Przepompownia Kończyce