Góra św. Wawrzyńca

Jest to rezerwat stepowy położony między Starogrodem a Chełmnem. Utworzony został w 1962 roku, ma powierzchnię 0,7 ha. Ścisłą ochroną rezerwatową objęto niewielki fragment zbocza doliny Wisły i wał ziemny wczesnośredniowiecznego grodziska (z VIII wieku), które mają wartość historyczną i wyjątkowe walory przyrodnicze. Obwałowanie ma kształt nerkowaty, największą wysokość osiąga w łukowato wygiętej części środkowej, gdzie od strony południowej stromo wznosi się na wysokość 18 m. Kilka lat temu prowadzono tutaj badania archeologiczne. We wczesnym średniowieczu istniały tu gród i osada handlowa, a w czasach piastowskich także drewniany gród, osada podgrodowa, osada wiejska i cmentarz. Osada miała ponadlokalne znaczenie i była największą z wielu podobnych w tej części zachodniej Słowiańszczyzny, a jej rozwój związany był z krzyżowaniem się tu szlaków komunikacyjnych. Głównym zbiorowiskiem roślinnym, dla którego utworzono rezerwat, jest rzadko spotykany zespół ostnicy włosowatej i pięciornika piaskowego. Jest to również idealny punkt widokowy. Dojazd do tego miejsca jest oznakowany. Najłatwiej dotrzeć tutaj kierując się od miejscowości Kałdus.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Kamień Wysokiej Wody, Bieńkówka
Góra Zamkowa, Starogród
Schron dla nietoperzy
Fort 1 Watorowo