Grodzisko Talerzyk

Najstarszym obiektem Topolna jest XI-wieczne grodzisko Talerzyk, górujące zarówno nad wsią, jak i doliną Wisły. Do dzisiaj zachowało się wysokie wzniesienie o charakterystycznym kształcie talerza – stąd jego nazwa. Wczesnośredniowieczną osadę wzniesiono prawdopodobnie na przełomie X i XI wieku. Elementem grodziska był wał zbudowany w konstrukcji przekładkowej. Razem z grodami w Świeciu i Grucznie tworzyło zespół strażnic przygranicznych państwa pierwszych Piastów. Ze szczytu rozpościera się szeroka panorama na dolinę Wisły. Dojście do grodziska jest oznakowane. Na górze znajdują się ławki i wiata, więc podczas podziwiania widoku można zaplanować dłuższy odpoczynek.
Samochód najlepiej zostawić u podnóża wzniesienia.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Pałac w Ostromecku
Źródło św. Rocha
Jaskinia Bajka
Parów Cieleszyński