Kamień Wysokiej Wody, Bieńkówka

Życie w pobliżu dużej rzeki zawsze wiązało się z niebezpieczeństwem powodzi. Mimo, że powodzie pojawiają się okresowo, zdarzały się i takie, które były źródłem tragedii okolicznych mieszkańców. Lokalna ludność na różne sposoby upamiętniała tragiczne w skutkach powodzie. Kamień ten jest zwykłym głazem narzutowym z wyrytym w języku niemieckim napisem, nawiązującym do katastrofalnej powodzi z kwietnia 1829 roku, kiedy to wysoki stan wody na Wiśle doprowadził do pęknięcia wałów, także w Bieńkówce. Powódź spowodowała olbrzymie straty w całym dolnym biegu Wisły – zniszczony został most w Toruniu, żywiołowi nie oparł się nawet Gdańsk. Warto odwiedzić to miejsce i wczuć się w atmosferę tamtych czasów.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Góra św. Wawrzyńca
Góra Zamkowa, Starogród
Schron dla nietoperzy
Fort 1 Watorowo