Majestatyczne dęby, Bąkowo

Najpopularniejszym drzewem w Polsce jest dąb Bartek, którego wiek oszacowano na 670 lat. W Kujawsko-Pomorskiem mamy jeszcze starszy dąb od Bartka, czyli Jana Kazimierza, rosnącego w grupie bąkowskich dębów. Jego wiek obliczono na 722 lata. To bardzo okazałe drzewo łatwo dostrzec z daleka. Jego obwód wynosi 959 cm (na wys. 30 cm nad gruntem, 1044 cm na wys. pierśnicy), a wysokość 15 m. W pobliżu Jana Kazimierza rosną niewiele mniej okazali sąsiedzi. Warto odwiedzić najstarsze drzewo w tym województwie.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Zabytkowy park, Rulewo
Ścieżka edukacyjna, Grabowiec