Przepompownia Kończyce

Od wieków mieszkańcy nadwiślańskich terenów zmagali się z siłami natury, próbując rozwijać swoje gospodarstwa i chronić dobytek przed nieprzewidywalnym oddziaływaniem Wisły. W połowie XIX wieku zbudowano nowy wał wiślany, a na ujściu rzeki Mątawy do Wisły – drewnianą śluzę. Po ukończeniu robót stosunki wodne w dolinie Mątawy miały się poprawić, jednak okazało się, że poczynione prace tylko połowicznie rozwiązały problem –teraz to Mątawa, nie mogąc znaleźć ujścia, zalewała nizinę nowską. To zrodziło myśl wybudowania dużej pompowni odwadniającej całą dolinę Sartowice-Nowe. Pomysł zrealizowano i obiekt oddano do eksploatacji w 1910 roku. Pompownia przeznaczona była do przerzucenia wód ze zlewni rzeki Mątawy w okresie wysokich stanów rzeki Wisły – miała i nadal ma za zadanie osuszać dolinę. Dzięki temu mieszkańcy mogli bezpiecznie uprawiać swoje pola. Początkowo pompy były napędzanie silnikami parowymi. Obecnie robią to silniki elektryczne, które uruchamiają się automatycznie w przypadku zmiany poziomu wody. Warto zobaczyć tę jedną z najciekawszych budowli hydrotechnicznych.
Do przepompowni najłatwiej dostać się kierując się na "Tryl 103" lub dojść pobliskim wałem.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Startowisko paralotniowe, Nowe
Dawny zbór ewangelicki, Mątawy