Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Bobrowiska"

Długość rozpoczynającej się w Grzmięcy ścieżki dydaktycznej wynosi ok. 4 km. Jej atrakcjami są: nieczynny młyn wodny, elektrownia wodna, wylęgarnie ryb, torfowiska, bór sosnowy oraz miejsca obserwowania orła bielika, który poluje na ryby i ptactwo wodne. Zauważyć można również, że bytują tu bobry. Nad Skarlanką żyją dwie rodziny bobrów – o ich obecności świadczą liczne ślady żerowania, tzw. zgryzy bobrowe (ścięte bądź nadgryzione drzewa), nory czy magazyn pokarmu. Ścieżką dotrzemy w okolice mostku, gdzie powinniśmy skręcić w lewo w stronę Grzmięcy. Kończąc wędrówkę, natkniemy się na rosnące przy szosie pomnikowe dęby: Adam i Ewa. Ścieżka ma kształt pętli.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Punkt widokowy na jezioro Strażym
Bunkier
Mostek Jadwigi