Punkt widokowy "Zatoki" nad Jeziorem Żurskim

Jest to wspaniały punkt widokowy na największą część Zalewu Żurskiego i znajdującą się w jego centrum wyspę Maderę. Z tego miejsca możemy zobaczyć, jak natura doskonale przystosowała się do nowych warunków stworzonych przez człowieka. Kilkadziesiąt lat temu, zanim powstał zalew, krajobraz z tego miejsca wyglądał zupełnie inaczej. Budowa elektrowni i zapory miała ogromny wpływ na środowisko naturalne. Na wprost punktu widokowego znajduje się największa wyspa na zalewie – Madera, którą porasta las dębowo-olchowy. Wyspa jest rajem dla bobrów, gdyż trudno tam dotrzeć drapieżnikom – z daleka można dostrzec ślady ich bytowania. Skarpa, na której zlokalizowany jest punkt widokowy, to siedlisko zimorodków. Warto w to miejsce zabrać lornetkę, aby podziwiać te przepięknie ubarwione ptaki. Ciekawostką jest sposób ich gniazdowania – uwielbiają piaszczyste skarpy, gdyż gniazda budują w norach. Do punktu widokowego można się dostać jedynie pieszo lub rowerem górskim. Od miejsca postojowego dzieli go 500 m. Trzeba się kierować oznakowaniem czerwonego szlaku nordic walking. Najlepszy dojazd jest z Tlenia.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Kamień św. Wojciecha, Leosia
Zapora Żur
Wieża widokowa "Tornado"
Ogród edukacji przyrodniczej, Osie