Rezerwat Cisów, Wierzchlas

Cisy to jedne z najbardziej długowiecznych drzew na naszej planecie. Najstarsze okazy w kraju mają ok. 700 lat, a teoretycznie drzewa te mogą dożyć nawet 2–3 tys. lat. Drewno cisa jest elastyczne i sprężyste, poza tym nie zawiera kanalików żywicznych, dlatego przez stulecia było wykorzystywane do wyrobu łuków, kusz, do celów rzeźbiarskich oraz jako materiał budowlany i do produkcji mebli. Populacja cisa w naszym kraju została silnie przetrzebiona. Obecnie, ze względu na bardzo wolny przyrost i słabą odnawialność naturalną, objęty jest całkowitą ochroną. Pierwszą próbę ochrony cisa podjął już w średniowieczu król Władysław Jagiełło. Tym samym jest to jedyne drzewo z tak długą (choć z przerwami) historią ochrony. Dziś w rezerwacie Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego znajduje się ponad 3,5 tys. osobników – to ich największe skupisko w Polsce. Cisy Staropolskie w Wierzchlesiu to najstarszy rezerwat w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Cisy to przepiękne drzewa. Warto pamiętać, że są również roślinami silnie trującymi.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Wieś Krąg
Kościół w Dąbrówce
Uroczysko "Piekło"
Ścieżka edukacyjna "Jelenia Wyspa"
Jeziorka Kozie