Ścieżka edukacyjna "Jelenia Wyspa"

Ścieżka wytyczona została w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, w pobliżu szosy wiodącej z Tucholi do Tlenia, jej długość wynosi 3,5 km, a wzdłuż trasy znajduje się 10 przystanków. Zarówno trasa, jak i przystanki są oznakowane i zaopatrzone w tablice informacyjne. Wzdłuż trasy rozmieszczone są dodatkowo małe tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujące różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które trzeba samodzielnie odszukać. Ścieżka ma kształt pętli,biegnie w ten sposób, aby ukazać zwiedzającym charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Są to: zróżnicowane pod względem wieku bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka oraz zbiorowiska olsów i łęgów, a także stanowiska odnawiania lasów.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Wieś Krąg
Kościół w Dąbrówce
Rezerwat Cisów, Wierzchlas
Uroczysko "Piekło"
Jeziorka Kozie