Ścieżka edukacyjna "Szumny Zdrój"

Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne, opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz zwierząt zamieszkujących tutejsze lasy. Trasa ścieżki przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie – warto ją przebyć w wersji dłuższej, 6-kilometrowej. Podążając ścieżką, zobaczysz polodowcowe formy krajobrazu, takie jak kemy, ozy czy też zagłębienia wytopiskowe. W okolicy rośnie rzadki w tej części Polski górski gatunek, czyli czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia (kwiecień–czerwiec). Naturalnie rosnącego czosnku niedźwiedziego nie wolno zrywać – jest chroniony.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Dziewicza Góra, Górzno
Dąb Rzeczypospolitej
Punkt widokowy "Jar Brynicy"
Kamień "Trójstyk"