Uroczysko "Piekło"

Brda w Borach Tucholskich zachowuje się jak rzeka górska. Mimo dość wartkiego nurtu zmienia kilkakrotnie kierunek spływu – tworzą się w ten sposób liczne meandry, wiry i bystrza powodujące miejscami podcięcia brzegów, w wyniku czego występuje wiele osuwisk i urwisk zboczy doliny. Dno rzeki częściowo wysłane jest głazami dużych rozmiarów, pochodzącymi z rozmytej moreny czołowej. Nazwa tego uroczyska wzięła się od przeszkody, jaką głazy zalegające w nurcie Brdy stanowiły dla flisaków spławiających niegdyś tym szlakiem drewno. Ponieważ wynurzające się lub znajdujące się tuż pod powierzchnią wody głazy tworzą na rzece liczne progi oraz wiry, odcinek ten był dla nich dużym utrudnieniem i dlatego nazwali to miejsce Piekłem. Skupisko głazów zostało uznane za pomnik przyrody – warto je zobaczyć z lądu, można także przepłynąć kajakiem, znajduje się bowiem na kajakowym szlaku, ale wymaga to odrobiny doświadczenia i stalowych nerwów.
Piechotą najłatwiej dotrzeć do Piekła niebieskim szlakiem, czyli Szlakiem Brdy.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Wieś Krąg
Kościół w Dąbrówce
Rezerwat Cisów, Wierzchlas
Ścieżka edukacyjna "Jelenia Wyspa"
Jeziorka Kozie