Zapora Żur

To jedna z najstarszych elektrowni wodnych na Pomorzu, ciekawostka myśli technicznej i współpracy człowieka z przyrodą. Elektrownia wodna w Żurze na rzece Wdzie została uruchomiona uroczyście w 1930 roku przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Była to strategiczna inwestycja państwa polskiego. Elektrownia miała wspomóc potrzeby energetyczne nowego portu w Gdyni. Gdynia była jedynym polskim portem z dostępem do Bałtyku, gdyż Gdańsk nie był wtedy częścią naszego kraju. W wyniku budowy elektrowni spiętrzone wody utworzyły jezioro zaporowe Żur, sięgające powyżej wsi Tleń, na wysokość 22 m. Nieopodal zapory znajduje się figura Matki Boskiej Gwiazda Morza. Została zbudowana w 1938 roku na wysokiej skarpie, a w kolejnym roku zburzona przez Niemców – odrestaurowano ją 50 lat później. Zapora to symbol jedności mieszkańców tych ziem z Pomorzem, związany z produkcją energii elektrycznej na potrzeby gdyńskiego portu. W pobliżu jest pole namiotowe.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Kamień św. Wojciecha, Leosia
Wieża widokowa "Tornado"
Punkt widokowy "Zatoki" nad Jeziorem Żurskim
Ogród edukacji przyrodniczej, Osie