Źródło św. Rocha

Źródło znajduje się u podnóża Wzgórza św. Rocha. Ponad 1000 lat temu wzgórze i źródło były miejscem słowiańskiego kultu pogańskiego. Aby zatrzeć ich wszelkie ślady, chrześcijanie budowali w takich miejscach swoje świątynie. Tutaj kilkaset lat temu wzniesiono drewnianą kaplicę, która w XIX wieku uległa zniszczeniu. W jej miejscu stoi obecnie krzyż. Przed wiekami do kaplicy przybywali pielgrzymi, ponieważ św. Roch chronił ich przed zarazą. Wierzono, że okolica znajduje się pod szczególną opieką świętego i dlatego modlitwy odmawiane w określonej intencji zawsze były skuteczne. Dziś woda ze źródełka zawiera tak dużo związków żelaza, że nie nadaje się do picia. Źródło jest pomnikiem przyrody. Dojazd do niego jest oznakowany.

Poznaj ZakaMARKI, czyli ciekawe miejsca w pobliżu. Warto tam zajrzeć, bo kryją się w nich prawdziwe skarby

Pałac w Ostromecku
Grodzisko Talerzyk
Jaskinia Bajka
Parów Cieleszyński