Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki

Tel. 56 62 18 780
e-mail: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl

Jeśli masz uwagi dotyczące działania aplikacji lub kierunków jej rozwoju prześlij je nam. Bardzo nam zależy na Twojej opinii.
turystyka@kujawsko-pomorskie.pl